CONFERÈNCIA MARC MASIP: MASSA PANTALLA?

28 03 2019   20.30h

TELÈFON MÒBIL · XARXES SOCIALS · VIDEO JOCS

Aprèn tot el que cal saber sobre les Noves Tecnologies i com les fan servir els nostres fills

Avantatges · Inconvenients · Casos reals · Consells · Resolució de conflictes · Ciber assetjament

TELÉFONO MÓVIL · REDES SOCIALES · VIDEO JUEGOS

Aprende todo lo que hay que saber sobre las Nuevas Tecnologías y cómo las usan nuestros hijos

Ventajas · Inconvenientes · Casos reales · Consejos Resolución de conflictos · Ciber acoso

 

Copyright @2020 Ampa Teresianas Ganduxer