top of page

INSCRIPCIONS OBERTES 2020-2021

Els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de setembre es podran fer les inscripcions dels vostres fills/es, de manera presencial, en horari de 8:30 a 10 pel matí o bé de 16 a 17:30 de la tarda. Aquest any també es podran fer les inscripcions enviant la butlleta d’inscripció degudament omplerta al correu electrònic ampa@ganduxer.escolateresiana.com.

Preus

Descarregar butlleta

Carta català

Carta castellano

Lista de verificación
Esportiva / Deportiva: Nuestra filosofía

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020 – 2021

Niños durante la lección de educación fí

MINIESPORT
P3

Treball psicomotriu de l’esquema corporal dels més menuts, treballat amb activitats lúdiques i jocs que desenvolupin la seva competència motora.
Coordinació: Alberto Roman

Niños durante una práctica de gimnasia

MULTIESPORT

P4-P5

Continuació del treball motriu iniciat a miniesport, treballat amb exercicis de complexitat una mica més alta.
Coordinació: Alberto Roman

Sosteniendo una pelota

TECNIFICACIÓ BÀSQUET-VÒLEI
1R-2N PRIMÀRIA

Com el seu nom indica es presenta al nen una visió global tant dels esports del vòlei com del bàsquet, per treballar les seves capacitats físiques bàsiques amb aquests dos esports. Serà un primer contacte amb aquests dos esports.
Coordinació: Alberto Roman

Fútbol de salón

TECNIFICACIÓ FÚTBOL
1R-2N PRIMÀRIA

Iniciació als aspectes més bàsics del futbol, incloent-hi el treball de tècnica i tàctica corresponent a aquest primer nivell de futbol.
Coordinació: Alberto Roman

Niños jugando futbol

DEFINICIÓ FUTBOL
3R PRIMÀRIA

Aprenentatge de la tècnica bàsica de l’esport del futbol, del reglament d’aquest i dels principals components tàctics al camp de joc. Alhora que es segueix desenvolupant la seva competència motora.
Coordinació: Alberto Roman

pelotas de baloncesto

DEFINICIÓ BÀSQUET-VÒLEI
3R PRIMÀRIA

Aprenentatge de la tècnica bàsica dels esports del bàsquet i del vòlei, en situacions de formes jugades, per aplicar en anys posteriors al joc real.
Coordinació: Alberto Roman

Niños que juegan a fútbol

EQUIPS DE COMPETICIÓ
4RT A BATX

Entrenaments i competició específica d’aquests esport en totes les seves branques: tècnica, tàctica i capacitat física. La cooperació i el rol de pertinença a un equip seran els eixos vertebradors d’aquesta activitat. Pas endavant de la progressió esportiva de l’alumne. Aquests grups van des de quart de primària fins a segon de batxillerat. És important que l’alumne i els pares tinguin clar el grau de compromís que implica tant als entrenaments com als partits, ja siguin al centre o en altres aliens al nostre. Els coordinadors són l’Alberto Roman (bàsquet i vòlei) i Albert Jornet (futbol).

Raquetas y Red

TENNIS
1R A 3R PRIMÀRIA

Desenvolupament de les habilitats tècniques amb l’implement de raqueta. Aprenentatge motor dels principals cops d’aquest esport.
Coordinació: Marc López

Gimnasta rítmica

RÍTMICA
1R A 6È PRIMÀRIA

Combinació dels diferents elements gimnàstics coreografiats amb música, on la coordinació grupal serà bàsica pel desenvolupament de la posta en escena. Organitzat pel Club Gimnàstica Sant Cugat
Coordinació: Monica Vinyals

Tablero de ajedrez

ESCACS
1R A 6È

Esport on la càrrega cognitiva és el més important a tenir en compte. S’ensenyen els principals moviments estratègics de les diferents peces sobre el taulell. Organitzat pel Club d’Escacs Edami.
Coordinació: Marc López

piscina

PISCINA
P3 A ESO

Activitat que es realitza a les instal·lacions del Dir Diagonal, que comprèn des de la familiarització dels més petits en el medi aquàtic fins al perfeccionament dels diferents estils de natació.
Coordinació: Pol Rosas

Cuchillas de rodillo

PATINS
1R A 6È

Activitat del tot recreativa, on els nens gaudeixen del patinatge a través de jocs lúdics i esportius.
Coordinació: Alberto Roman

Esportiva / Deportiva: Actividades

ACTIVIDADES DÍAS CONFINAMIENTO
ACTUALIZADO 8.6.2020

Hola, desde la escuela deportiva os proponemos algunos juegos, dinámicas, calentamientos … para que los pequeños hagan un poco de ejercicio a modo de pequeños entrenamientos que, por esta situación tan extraña, desgraciadamente no se están realizando en el colegio.

1ER-2ON PRIMÀRIA
TECNIFICACIÓ
FÚTBOL SALA

4RT PRIMÀRIA
VOLEI

Esportiva / Deportiva: Actividades
Esportiva / Deportiva: Video Player

ESPORTIVA / DEPORTIVA

Organitzar i coordinar totes les Activitats Extraescolars de caràcter esportiu del col·legi, la Cursa de Sant Enric d'Ossó, el Esquiada, la Diada de l'Esport i els Esports de competició

Organizar y coordinar todas las Actividades Extraescolares de carácter deportivo del colegio, la Carrera de San Enrique de Ossó, el Esquiada, la Diada del Deporte y los Deportes de competición

Esportiva / Deportiva: Quiénes somos

EXTRAESCOLARS / EXTRAESCOLARES

Anillo de baloncesto

DEFINICIÓN BASQUET / VOLEY

Esta actividad consta de dos deportes diferentes el baloncesto y el voleibol. Se trata de que, durante todo el año los niños y niñas que realizan la actividad hagan un día a la semana de cada deporte, para que a final de curso, decidan qué deporte querrán realizar el próximo año. Así pues, podemos decir que nos encontramos ante las jóvenes promesas de estos dos deportes! Son un grupo muy motivado, activo, divertido y con mucha ilusión por ir aprendiendo día a día lo que los entrenadores proponen.

Sunset Run

MULTIESPORT

Esta actividad consta de dos deportes diferentes el baloncesto y el voleibol. Se trata de que, durante todo el año los niños y niñas que realizan la actividad hagan un día a la semana de cada deporte, para que a final de curso, decidan qué deporte querrán realizar el próximo año. Así pues, podemos decir que nos encontramos ante las jóvenes promesas de estos dos deportes! Son un grupo muy motivado, activo, divertido y con mucha ilusión por ir aprendiendo día a día lo que los entrenadores proponen.

Esportiva / Deportiva: Clases

ESPORTS COMPETICIÓ / DEPORTES COMPETICIÓN

Retrovisor de un jugador de fútbol femen

FUTBOL

Se la sección más amplia de Teresianas Ganduxer, donde encontraremos 12 equipos de Fútbol: 10 masculinos y 2 mixto. Esperamos que con el esfuerzo que dedicamos cada día a día entrenadores y jugadores, aconseugim los mismos o mejores resultados que la temporada anterior.


Este año contamos con los siguientes equipos:


Benjamín - 4º Primaria

Benjamín - 4º Primaria

Pre-alevín - 5º Primaria

Pre-alevín - 5º Primaria

Alevín - 6º Primaria

Alevín - 6º Primaria

Pre-Infantil - 1er. ESO

Pre-Infantil - 1er. ESO

Infantil - 2º. ESO

Cadet - 3º - 4º ESO

Juvenil - 1er. BACH.

Juvenil - 2º. BACH.

Los jugadores de voleibol

VOLEIBOL

En esta sección englobamos todas las niñas que sienten pasión por este deporte y que día tras día van progresando para convertirse en mejores jugadoras, con la ayuda imprescindibles de sus entrenadores.


Este año contamos con los siguientes equipos:

BENJAMÍN

PREALEVIN

ALEVÍN

CADETE

Juego de baloncesto de la escuela secund

BASQUET

En esta sección englobamos todos los niños y niñas que sienten pasión por este deporte y que día tras día van progresando para convertirse en mejores jugadores / as, con la ayuda imprescindible de sus entrenadores. Este año contamos con los siguientes equipos: Prealevín - A Prealevín - B ALEVÍN - A INFANTIL

Esportiva / Deportiva: Clases

ALTRES ACTIVITATS

CURSA DE SANT ENRIC D'OSSÓ

Los corredores de maratón

La Cursa de Sant Enric d'Ossó és un clar exemple de la voluntat de l'AMPA de perpetuar les activitats que formen part de la història de l'escola. En aquesta cursa l'afany per participar dels diferents col·lectius de corredors (des alumnes d'educació infantil fins a pares, mares i familiars d'altres col·legis) demostra al llarg dels anys que l'esperit esportiu va més enllà de les classes de gimnàstica. Famílies senceres fan d'aquesta competició una jornada divertida en què compartir els bons moments amb els seus.

La Carrera de San Enrique de Ossó es un claro ejemplo de la voluntad del AMPA de perpetuar las actividades que forman parte de la historia del colegio. En esta carrera el afán por participar de los diferentes colectivos de corredores (desde alumnos de educación infantil hasta padres, madres y familiares de otros colegios) demuestra lo largo de los años que el espíritu deportivo va más allá de las clases de gimnasia. Familias enteras hacen de esta competición una jornada divertida en la que compartir los buenos momentos con sus.

ESQUIADA

chico de esquí

La Esquiada és un altre clàssic d'aquesta comissió. Durant tres dies els alumnes de 6è i 1r d'ESO que ho desitgin practicaran aquest meravellós esport juntament amb els seus companys i amics als Pirineus. Sota la supervisió dels mateixos monitors que durant tot el curs estan formant-, seran tres dies d'exercici, convivència i diversió que mai oblidaran.

Finalment, tocant ja al final del curs escolar, es va dur a terme la Festa de l'Esport. S'hi pretén que totes les disciplines esportives es realitzen al mateix temps. Per tot el Col·legi hi ha competicions a tots els nivells, demostracions, festivals i expressions esportives que promouen que suri en l'ambient l'essència de l'esperit olímpic: l'important és participar. Cap altre dia de l'any hi ha tanta activitat esportiva en el recinte escolar i, com podreu imaginar, és el millor que per a una Comissió Esportiva pot succeir.


La Esquiada es otro clásico de esta comisión. Durante tres días los alumnos de 6o y 1º de ESO que lo deseen practicarán este maravilloso deporte junto con sus compañeros y amigos en los Pirineos. Bajo la supervisión de los mismos monitores que durante todo el curso están formándolos, serán tres días de ejercicio, convivencia y diversión que nunca olvidarán.

Por último, tocando ya al final del curso escolar, se llevó a cabo la Fiesta del Deporte. En ella se pretende que todas las disciplinas deportivas se realicen al mismo tiempo. Por todo el Colegio hay competiciones a todos los niveles, demostraciones, festivales y expresiones deportivas que promueven que flote en el ambiente la esencia del espíritu olímpico: lo importante es participar. Ningún otro día del año hay tanta actividad deportiva en el recinto escolar y, como podréis imaginar, es lo mejor que para una Comisión Deportiva puede suceder.

Esportiva / Deportiva: Clases

CONEIX ALS NOSTRES MEMBRES / CONOCE A NUESTROS MIEMBROS

ÁLEX SOLER-LLURÓ

Presidente

Esportiva / Deportiva: Equipo
bottom of page