top of page

ESQUIADA | FEB 2019

Esquiada AMPA 2019


Ja arriba l’esquiada de l’AMPA que s’organitza cada any pels alumnes de 6è de primària i 1r d’ ESO. Des de fa 18 anys aquesta esquiada la realitzem a  l'estació d'esquí de LA MOLINA (PUIGCERDÀ). L’estada serà a l’alberg de Verge de les Neus, a 5 minuts de pistes.


Els alumnes sortiran el divendres 22 de febrer, a les 6,30 del matí, des del col·legi, i tornaran el diumenge 24 de febrer, aproximadament a les 17 h.


L’import del curset és de 345€ per als inscrits a l'Escola Esportiva i de 360€  per als no inscrits. L’import inclou:

  • Estada a l’alberg

  • Pensió completa

  • “Forfait”

  • 13 hores d’esquí amb monitor

  • Autocar

  • Assegurança


            Els alumnes que necessitin llogar esquís, botes i casc podran fer-ho per 20€ addicionals els tres dies. És obligatori la utilització del casc a l’esquiada. Els alumnes aniran acompanyats pels entrenadors de l’Escola Esportiva.


            El dimecres 13 de febrer realitzarem una reunió informativa sobre tots els aspectes de l’esquiada. La reunió es realitzarà al SALÓ D’ACTES DEL COL·LEGI a les 17,30 h.

           

La inscripció a l’esquiada es realitzarà a l’AMPA, entre els dies dimarts 11 de desembre i dimarts 18 de desembre (Horari AMPA: 8,45 a 13,15 h de dilluns a divendres).

           

            La reserva es realitzarà abonant 125€, el pagament dels quals es durà a terme mitjançant un rebut domiciliat que l’AMPA passarà a tots aquells inscrits entre el dies 20 i 21 de desembre. Cal doncs, portar també el número de compte corrent on voleu que l´Ampa us passi el rebut. En cas de no arribar al mínim de 25 alumnes inscrits l´activitat quedarà anul·lada.


            Recordem que hi ha un màxim de 60 places i la inscripció es formalitzarà per ordre de recepció de la BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ a l´Ampa.


            Més endavant us farem arribar una nova circular amb les quantitats que resten pendents en funció de cada persona (els nens que tinguin forfait de temporada sel´s descomptarà del cost inicial).


El segon pagament es passarà igualment per banc del dilluns 21 de gener al divendres 25 de gener.

Esquiada AMPA 2019


Ya llega la esquiada del AMPA que se organiza cada año por los alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO. Desde hace 18 años esta esquiada la realizamos en la estación de esquí de LA MOLINA (PUIGCERDÀ). La estancia será en el albergue de Virgen de las Nieves, a 5 minutos de pistas.


Los alumnos saldrán el viernes 22 de febrero, a las 6,30 de la mañana, desde el colegio, y volverán el domingo 24 de febrero, aproximadamente a las 17 h.


El importe del curso es de 345 € para los inscritos en la Escuela Deportiva y de 360 ​​€ para los no inscritos. El importe incluye:

Estancia en el albergue

pensión completa

"Forfait"

13 horas de esquí con monitor

autocar

seguro


Los alumnos que necesiten alquilar esquís, botas y casco podrán hacerlo por 20 € adicionales los tres días. Es obligatorio la utilización del casco en la esquiada. Los alumnos irán acompañados por los entrenadores de la Escuela Deportiva.


El miércoles 13 de febrero realizaremos una reunión informativa sobre todos los aspectos de la esquiada. La reunión se realizará en el SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO a las 17,30 h.


La inscripción a la esquiada se realizará en el AMPA, entre los días martes 11 de diciembre y martes 18 de diciembre (Horario AMPA: 8,45 a 13,15 h de lunes a viernes).


La reserva se realizará abonando 125 €, el pago se llevará a cabo mediante un recibo domiciliado que el AMPA pasará a todos aquellos inscritos entre los días 20 y 21 de diciembre. Hay pues, llevar también el número de cuenta corriente donde desea que el Ampa os pase el recibo. En caso de no llegar al mínimo de 25 alumnos inscritos actividad quedará anulada.


Recordemos que hay un máximo de 60 plazas y la inscripción se formalizará por orden de recepción de la HOJA DE INSCRIPCIÓN a Ampa.


Más adelante les enviaremos una nueva circular con las cantidades que quedan pendientes en función de cada persona (los niños que tengan forfait de temporada sel's descontará del coste inicial).


El segundo pago se pasará igualmente por banco del lunes 21 de enero al viernes 25 de enero.

ESQUIADA | Febrero 2019: Eventos
ESQUIADA | Febrero 2019: Pro Gallery
ESQUIADA | Febrero 2019: Pro Gallery
bottom of page