top of page

FAMILIA-COL·LEGI / FAMILIA-COLEGIO

La Comissió Família-Col·legi té com a objectiu l'organització de la "Jornada de Nadal" i del "Dia de la Família" amb l'objectiu que la totalitat dels ingressos obtinguts es destinen a l'atenció de les necessitats de la institució, de caràcter benèfic, que prèviament la Junta Directiva de l'AMPA ha seleccionat, a proposta de la Direcció del col·legi.

La Comisión Familia-Colegio tiene como objetivo la organización de la “Jornada de Navidad” y del “Día de la Familia” con el objetivo de que la totalidad de los ingresos obtenidos se destinan a la atención de las necesidades de la institución, de carácter benéfico, que previamente la Junta Directiva del AMPA ha seleccionado, a propuesta de la Dirección del colegio.

Familia-Col·legi / Familia-Colegio: Quiénes somos

EVENTS / EVENTOS

GraciasDiaDeLaFamila2019.jpg
Luces decorativas

Maig / Mayo

El Dia de la Família es celebra anualment a la segona quinzena del mes de maig. És l'acte central que reuneix la comunitat de famílies del col·legi, amb un seguit d'actes variats que van des dels jocs per als més petits, fins a festivals de música i dansa amb el destacat protagonisme dels alumnes i de les seves famílies. Una gran rifa i una tómbola amb la col·laboració d'empreses i organitzacions que surten desinteressadament de productes promocionals, completen l'oferta lúdica.

El Día de la Familia se celebra anualmente en la segunda quincena del mes de Mayo. Es el acto central que reúne a la comunidad de familias del colegio, con una serie de actos variados que van desde los juegos para los más pequeños, hasta festivales de música y danza con el destacado protagonismo de los alumnos y de sus familias. Una gran rifa y una tómbola con la colaboración de empresas y organizaciones que surten desinteresadamente de productos promocionales, completan la oferta lúdica.

JORNADA DE NADAL / JORNADA DE NAVIDAD

Desembre / Diciembre

La "Jornada de Nadal" es celebra cada any a la segona quinzena del mes de desembre i, en ella, els més petits entreguen la seva carta als patges de SS.MM els Reis Mags d'Orient.

La “Jornada de Navidad” se celebra cada año en la segunda quincena del mes de Diciembre y, en ella, los más pequeños entregan su carta a los pajes de SS.MM los Reyes Magos de Oriente.

Familia-Col·legi / Familia-Colegio: Eventos

CONEIX ALS NOSTRES MEMBRES / CONOCE A NUESTROS MIEMBROS

CARLOS SALAVERRÍA

Presidente

BIBIANA BADIA

Vocal

Familia-Col·legi / Familia-Colegio: Equipo
bottom of page