top of page

RECICLATGE  DE  LLIBRES PEL  CURS  2020-2021

Desacarregat els documents. Pots iniciar el procés de registre online en aquesta mateixa pàgina.

TRIPTIC REUTILITZACIÓ LLIBRES 2020-2021

Informació general del programa, el seu funcionamente, recollida i entrega dels llibres, ....

LLIBRES 3-6 PRIMÀRIA

Llistat de llibres que es reciclaran pel curs 2020-2021

LLIBRES 1R - 2N ESO

Llistat de llibres que es reciclaran pel curs 2020-2021

Reciclatge / Reciclaje: Archivos
Del 1.10.2020 al 1.06.2021
A l'escola
Reciclatge / Reciclaje: Event

RECICLATGE / RECICLAJE

A la Comissió de Reciclatge intentem fomentar, juntament amb l'escola, d'allargar l'ús de vida dels llibres per a les generacions següents. El nostre objectiu és poder treure el màxim partit als llibres, fent estalviar a les famílies i fomentar tant als alumnes, pares i professors del bon ús dels llibres perquè aquests puguin ser utilitzats per més d'un curs escolar.

En la Comisión de Reciclaje  intentamos fomentar, junto con la escuela, de alargar el uso de vida de los libros para las generaciones siguientes. Nuestro objetivo es poder sacar el máximo partido a los libros, haciendo ahorrar a las familias y fomentar tanto a los alumnos, padres y profesores del buen uso de los libros para que éstos puedan ser utilizados por más de un curso escolar

Reciclatge / Reciclaje: Quiénes somos

CONEIX ALS NOSTRES MEMBRES / CONOCE A NUESTROS MIEMBROS

JULIE GARCÍA-AUBERT

Presidenta de la comisión

Reciclatge / Reciclaje: Equipo
bottom of page